1. Präis : No 1006 - 1 Bong Voyages Unsen 150 Euro

2. Präis : No 1174 - 1 Fläsch Schampes

3. Präis : No 1003 - 1 Këscht Béier