Am "Centre Atert" krut d'Musek am Joër 2001 nun hiren definitifen neien Musekssall um 1ten Stack rue de Helpert N° 77 L-8710 Béiwen/Atert.De Moment sëtzen 27 Musikantin/en um Pult an de Comité besteet aus 8 aktiven Läit (01.02.2015)